Sıvaaltı Montajlı Ürünlerde Pirinç Kaplama

Yaşayan dekor.

Gerçek malzemeni koruyucu tabaka içermeden perdahlanmasıyla elde edilir. Hava gibi dış etkenler bu dekorun görünümünü sürekli olarak değiştirir ve böylelikle zil panellerine karakteristik özelliklerini verir.

Açıklama: Koruyucu tabakasız dekor! Aşınma ve kullanımdan kaynaklı yüzeysel değişimler önceden düşünülmüştür. Sevk edilen ürünler yapı ve renk olarak gösterilen örnek ürünlerden farklı olacaktır!

 

 


 

Unsere Produkte

Alle Produkte

Unsere Anwendungen

Alle Anwendungen